Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień : Sesja psychoterapii wielorodzinnej

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPP.743.131.2022.MS; 19.09.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień : Sesja psychoterapii wielorodzinnej

go to zlecenie