Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

One Alfa, Alfacalcidol, kapsułki

Wskazanie:

krzywica hipofosfatemiczna (XLH)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2854.2022.1.KB; 20.10.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.20.2022
(Dodano: 22.03.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 30/2023 do zlecenia 106/2022
(Dodano: 20.03.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 30/2023 do zlecenia 106/2022
(Dodano: 04.05.2023 r.)

go to zlecenie