Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Brukinsa, zanubrutynib, kapsułki twarde, 80 mg, 120, kaps. twarde , kod GTIN: 08720598340112

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1699.2022.19.PRU; 25.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 115/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 115/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 115/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 115/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 115/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 115/2022
pdf do zlecenia 115/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 115/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12.01.2023 rr.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 115/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

   

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 115/2022 analiza OT.4231.60.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego: Brukinsa (zanubrutynib) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i uzgodnionej treści programu lekowego: „Leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma (ICD 10: C88.0)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMiT
  Status

  1

  Łukasz Rokicki Prezes Fundacji Carita
  im. Wiesławy Adamiec

  pdf 01

  Uwaga ogólna, odnosząca się do objawów makroglobulinemii Waldenströma i problematyki leczenia choroby. Ekspert powołuje się na rekomendacje kliniczne oraz wyniki z badania ICARIA-MM.

  Ekspert dodatkowo wskazuje, że obecnie w Polsce nie ma możliwości stosowania inhibitorów BTK w leczeniu choroby, co stanowi największą niezaspokojoną potrzebę pacjentów, stąd ważne jest rozszerzenie refundacji leków w obszarze makroglobulinemii Waldenströma.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Rozpatrzone

  2

  Dawid Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
  Kierownik Zakładu Hematoonkologii
  Doświadczalnej UM Lublin

  pdf 01

  Uwaga odnosząca się do treści wytycznych Polskiej Grupy Szpiczakowej (PGSz 2022/2023), które nie wymieniają terapii zanubrutynibem jako opcji leczenia makroglobulinemii Waldenströma.

  Wskazano, że aktualizacja powyższych wytycznych w zakresie innych dyskrazji, m.in. makroglobulinemii Waldenströma, jest planowana w pierwszym kwartale 2023 r.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Rozpatrzone

  3

  Dominik Golicki Partner
  w firmie HealthQuest Sp. z o.o.

  pdf 01

  Str. 24, 65, 70, 81

  Uwaga dotyczy wskazania przez Agencję ograniczenia w zakresie nieuwzględnienia jako komparatora rytuksymabu.

  Podkreślono m.in., że rytuksymab jest stosowany rzadko i ma gorszą skuteczność w porównaniu do immunochemioterapii.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Rozpatrzone

  4

  Dominik Golicki Partner
  w firmie HealthQuest Sp. z o.o.

  pdf 01

  Str. 24 Uwaga dotyczy przedstawionej w AWA opinii eksperta, dotyczącej najczęściej stosowanych schematów leczenia w makroglobulinemii Waldenströma.

  Przedstawiono interpretację powyższej opinii w zakresie sposobu przeliczenia odsetków udziału poszczególnych form leczenia w odniesieniu do pacjentów kwalifikujących się do proponowanego PL.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  Rozpatrzone

  5

  Dominik Golicki Partner
  w firmie HealthQuest Sp. z o.o.

  pdf 01

  Pozostałe zgłoszone uwagi dotyczą analizy ekonomicznej wnioskodawcy, stąd zostały pozostawione bez rozpatrzenia

  Nie Rozpatrzone

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 7/2023/2022 do zlecenia 115/2022
  (Dodano: 21.02.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 7/2023 do zlecenia 115/2022
  (Dodano: 02.03.2023 r.)

   

  go to zlecenie