Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vimetso, Vildagliptinum Metformini hydrochloridum, Tabletki powlekane, 50 mg 850 mg, 60 tabl., kod GTIN: 03838989736255Vimetso, Vildagliptinum Metformini hydrochloridum, Tabletki powlekane, 50 mg 1000 mg, 60 tabl., kod GTIN: 03838989736248

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2115.2022.2.JDZ; PLR.4500.2116.2022.2.JDZ; 03.11.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 117/2022
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 117/2022
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 117/2022
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 117/2022
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 117/2022
pdf Aneks do zlecenia 117/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 117/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 10.02.2023r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 117/2022

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie