Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu pierwotne guzy złośliwe płuca (ICD-10: C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9), wtórne guzy złośliwe płuca (ICD-10: C78.0), jako świadczenia gwarantowanego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.742.91.2021.GK; 19.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu pierwotne guzy złośliwe płuca (ICD-10: C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9), wtórne guzy złośliwe płuca (ICD-10: C78.0), jako świadczenia gwarantowanego

hr

Raport Agencji:

pdf WS 420 11 2022 Raport_Termoablacja_guzy płuc_reoptr.pdf
(Dodano: 27.12.2022 r.)

hr

 Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 122/2022 do zlecenia 123/2022
(Dodano: 20.01.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 125/2022 do zlecenia 123/2022
(Dodano: 23.01.2023 r.)

 

go to zlecenie