Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

TUKYSA, tucatinibum, tabletki powlekane, 150 mg, 84 tabl., GTIN: 08720295000180;TUKYSA, tucatinibum, tabletki powlekane, 50 mg, 88 tabl., GTIN: 08720295000173

Wskazanie:

w ramach programu lekowego B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1706.2022.AJA; PLR.4500.1705.2022.AJA; 06.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie