Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xiaflex/Xiapex, Collagenase clostridium histolyticum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Wskazanie:

choroba Peyroniego w fazie stabilnej po nieskutecznym leczeniu zabiegami ESWT, werapamilem, deksametazonem, dużymi dawkami witaminy E, pentoxyfiliną, inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 i kąpielami borowinowymi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2348.2020.11.KB; 08.11.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 01.02.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 16/2023 do zlecenia 138/2022
(Dodano: 07.02.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 16/2023 do zlecenia 138/2022
(Dodano: 11.04.2023 r.)

go to zlecenie