Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji odnośnie zasadności wprowadzenia do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych, świadczenia związanego z leczeniem skojarzonym ciężkiej depresji lekoopornej (ICD-10: F33.1, F33.2), esketaminą w aerozolu do nosa

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MMI.7802.6.2023.MMIL; 13.01.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji odnośnie zasadności wprowadzenia do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych, świadczenia związanego z leczeniem skojarzonym ciężkiej depresji lekoopornej (ICD-10: F33.1, F33.2), esketaminą w aerozolu do nosa

go to zlecenie