Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dysport, Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 jednostek kompleksu neurotoksyny Clostridium botulinum typu A/fiolkę , 1, fiol. proszku, GTIN: 05909990729227Dysport, Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 300 jednostek kompleksu neurotoksyny Clostridium botulinum typu A/fiolkę, 1, fiol. proszku, GTIN: 05909991072094

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2284.2022.17.JWI; PLR.4500.2285.2022.18.JWI; 31.01.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 9/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 9/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 9/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 9/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 9/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 9/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 9/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21.04.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 9/2023

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 9/2023, analiza OT.423.1.3.2023

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku Dysport (Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile) w ramach programu lekowego: „Leczenie spastyczności kończyny górnej lub dolnej z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD–10 I61, I63, I69, G35, G80, G82, G83, T90, T91)”

Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Konsultant wojewódzki w dz. neurologii

pdf 01
Plik PDF

W uwaga 1.
Uwaga ogólna dotycząca stosowania toksyny botulinowej typu A w leczeniu spastyczności
Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

Magdalena Konarska


Dyrektor ds. Refundacji i Kontaktów Zewnętrznych w Ipsen Poland sp. z o.o.

pdf 01
Plik PDF

W uwaga 1.
Uwaga do zapisów programu lekowego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

W uwaga 2.
Uwaga dotyczy oceny metodyki i założeń przeprowadzonej analizy ekonomicznej w zakresie wykazania skuteczności wnioskowanej technologii w oparciu o przeprowadzony przegląd systematyczny w populacji chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

W uwaga 3.
Uwaga dotyczy walidacji modelu – zastosowanych formuł. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 47/2023 do zlecenia 9/2023
(Dodano: 24.04.2023 r.)

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 47/2023 do zlecenia 9/2023
  (Dodano: 10.05.2023 r.)

   

  go to zlecenie