Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mnesis , idebenon, tabletki 45 mg, podmiot odpowiedzialny: Takeda

Wskazanie:

zanik nerwu wzrokowego typu 1 u pacjenta pediatrycznego (związany z mutacją w genie OPA1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.64.2023.7.AD; 30.01.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport do zlecenia13/2023
(Dodano: 19.06.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 31/2023 do zlecenia 013/2023
(Dodano: 21.03.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 31/2023 do zlecenia 13/2023
(Dodano: 11.04.2023 r.)

go to zlecenie