Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wakix, Pitolisantum, Tabletki powlekane, 4,5 mg, 30, tabl., GTIN: 03760254600360

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.144.2023.4.JWI; 15.02.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 17/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 17/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 17/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 17/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 17/2023
pdfAneks do zlecenia 17/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 17/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25.05.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 17/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.0.3.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczych Wakix (pitolisant) w ramach refundacji aptecznej, we wskazaniu leczenie dorosłych z narkolepsją z katapleksją lub bez

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Katarzyna Kłos

  pdf 01

  Uwaga 1
  Komentarz dotyczy uwagi analityków dotyczącej zasadności uwzględnienia leków przeciwdepresyjnych SSRI i SNRI.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 2
  Uwaga częściowo zasadna, nie wpływa na wnioskowanie.
  Komentarz dotyczy błędu w analizie w postaci literówki.

  Uwaga 3
  Uwaga dotyczy przedstawienia przez analityków Agencji dodatkowego przeglądu systematycznego Zhan 2023. W AWA opisano wyniki dla przeglądu systematycznego Zhan 2023 uwzględniając wszystkie oceniane w przeglądzie substancje.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 4
  Uwaga dotyczy wyjaśnienia od strony wnioskodawcy sposobu wykonania obliczeń w ramach Analizy Ekonomicznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 57/2023 do zlecenia 17/2023
  (Dodano: 30.05.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 55/2023 do zlecenia 17/2023
  (Dodano: 31.05.2023 r.)

  go to zlecenie