Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tresiba, Insulinum degludecum, Roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml, 10 wkładów 3 ml, GTIN: 05712249124441

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.94.2023.2.JDZ; 14.02.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 18/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 18/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 18/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 18/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 18/2023
pdfAneks do zlecenia 18/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 18/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 4.05.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 18/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 18/2023, analiza OT.423.0.2.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Tresiba (insulina degludec) w leczeniu cukrzycy typu 1 i cukrzycy typu 2

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Anna Białobrzeska

  Novo Nordisk Pharma
  sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga 1 dotyczy wyboru komparatorów

  Analitycy podtrzymują swoje stanowisko – refundowany Ryzodeg (mieszanka insulin aspart i degludec) stanowi komparator dla leku Tresiba (insulina degludec) w populacji pacjentów stosujących terapię basal + bolus.


  Uwaga 2 dotyczy porównania z lekiem Ryzodeg

  W aneksie do analiz wnioskodawca wskazuje, że terapia lekiem Tresiba w porównaniu z terapią lekiem Ryzodeg „to rozwiązanie mniej wygodne i wymagające większej liczby wstrzyknięć” (s. 22).


  Uwaga 3 dotyczy założeń obliczeń własnych Agencji

  Wszystkie założenia pochodzą z analizy wnioskodawcy przedstawionej w 2019 roku dla leku Ryzodeg (nr sprawy OT.4330.5.2019). Należy zaznaczyć, że w 2019 roku Ryzodeg został porównany z aktualnie refundowanymi insulinami długo działającymi.


  Uwaga 4 dotyczy gotowości wnioskodawcy do negocjacji

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 49/2023 do zlecenia 18/2023
  (Dodano: 10.05.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 51/2023 do zlecenia 18/2023
  (Dodano: 11.05.2023 r.)

  go to zlecenie