Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lonsurf, Trifluridinum Tipiracilum, Tabletki powlekane, 20 mg 8,19 mg, 60, tabl., GTIN: 05901571320649,Lonsurf, Trifluridinum Tipiracilum, Tabletki powlekane, 15 mg 6,14 mg, 20, tabl., GTIN: 05901571320618,Lonsurf, Trifluridinum Tipiracilum, Tabletki powlekane, 15 mg 6,14 mg, 60, tabl., GTIN: 05901571320625,Lonsurf, Trifluridinum Tipiracilum, Tabletki powlekane, 20 mg 8,19 mg, 20, tabl., GTIN: 05901571320632

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2331.2022.15.PTO; PLR.4500.2332.2022.14.PTO; PLR.4500.2333.2022.15.PTO; PLR.4500.2334.2022.14.PTO; 22.02.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 20/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 20/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 20/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 20/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 20/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 20/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 20/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 02.06.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 20/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.1.4.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Lonsurf (triflurydyna + typiracyl) w ramach programu lekowego: Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Dominik Golicki HealthQuest

  pdf 01

  Uwaga nr 1 rozpatrzona
  W uwadze odniesiono się do uwag analityków Agencji dotyczących doboru technologii alternatywnych.
  Agencja podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  Uwaga nr 2 rozpatrzona
  Uwaga dotyczy oszacowania ceny progowej w zaproponowanych wariantach.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  Uwaga nr 3 rozpatrzona
  W uwadze podsumowano informacje dotyczące produktu Lonsurf w krajach EU/EFTA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

   

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 59/2022 do zlecenia 20/2023
  (Dodano: 07.06.2023 r.)

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 60/2023 do zlecenia 20/2023
  (Dodano: 07.06.2023 r.)

  hr

   

  go to zlecenie