Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, GTIN: 05909991220518;Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, GTIN: 05909991220501;

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2414.2022.15.ELA; PLR.4500.2413.2022.20.ELA; 01.03.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 21/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 21/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 21/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 21/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 21/2023
pdfAneks do zlecenia 21/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 21/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 01.06.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 21/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 21/2023, analiza OT.423.1.5.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Opdivo (niwolumab) w leczeniu uzupełniającym raka urotelialnego u dorosłych z ekspresją PD-L1 na komórkach guza ≥ 1% z wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej cystektomii z cechą R0

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Aleksandra Rudnicka

  pdf 01

  Przedstawione uwagi są prywatnymi stanowiskami aprobującym zasadność refundacji ocenianej technologii.

  Uwagi nie wypływają na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Joanna Konarzewska

  pdf 01

  3.

  Artur Drobniak

  pdf 01

  4.

  Monika Rychlik-Grabowska

  pdf 01

  5.

  Tadeusz Włodarczyk

  pdf 01

  6.

  Szymon Chrostowski

  pdf 01

  7.

  dr Marek Jasiówka

  pdf 01

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 60/2022 do zlecenia 21/2023
  (Dodano: 07.06.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 61/2023 do zlecenia 21/2023
  (Dodano: 13.06.2023 r.)

   

  go to zlecenie