Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Forxiga, Dapagliflozinum, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909990975884,Forxiga, Dapagliflozinum, tabl. powl., 10 mg, 28 szt., GTIN: 05909990975860

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.111.2023.2.JKR; PLR.4500.112.2023.2.JKR; 01.03.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 22/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 22/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 22/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 22/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 22/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 22/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 22/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12.05.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 22/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

   

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 52/2023 do zlecenia 22/2023
  (Dodano: 16.05.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 49/2023 do zlecenia 22/2023
  (Dodano: 18.05.2023 r.)

  go to zlecenie