Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rinvoq, Upadacitinibum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 08054083020334,Rinvoq, Upadacitinibum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg, 28 tabl., kod GTIN: 08054083022994,Rinvoq, Upadacitinibum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 45 mg, 28 tabl., kod GTIN: 08054083024189,

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2492.2022.14.PTO; PLR.4500.2493.2022.14.PTO; PLR.4500.2494.2022.14.PTO; 24.03.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 25/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 25/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 25/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 25/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 25/2023
pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 25/2023 - errata

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 09.06.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 25/2023

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie