Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Elvanse, Lisdexamfetamini dimesilas, kapsułki twarde 30 mg

Wskazanie:

zaburzenie aktywności i uwagi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.555.2023.1.KSz; 22.03.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 70/2023 do zlecenia 28/2023
(Dodano: 28.06.2023 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRPT do zlecenia 51/2023
(Dodano: 26.06.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 69/2023 do zlecenia 28/2023
(Dodano: 05.09.2023 r.)

go to zlecenie