Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Paxlovid, Nirmatrelvirum Ritonavirum, Tabletki powlekane, 150 mg 100 mg, 30, tabl. (20 tabl z nirmatrelwirem 10 tabl. z rytonawirem), GTIN: 05415062386538

Wskazanie:

w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.248.2023.3.WMO; 14.04.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie