Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lipistart, proszek, puszka 400 g

Wskazanie:

we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt CPT I, deficyt CPT II, chłonkobrzusze, wada serca – stan po leczeniu kardiochirurgicznym

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.245.2023.1.KB; 10.03.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.5.2023
(Dodano: 05.06.2023 r.)

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 61/2022 do zlecenia 35/2023
(Dodano: 07.06.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 62/2023 do zlecenia 35/2023
(Dodano: 29.06.2023 r.)

 

go to zlecenie