Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Venclyxto, Venetoclaxum, Tabletki powlekane, 10 mg, 14, tabl., kod GTIN: 08054083013688, Venclyxto, Venetoclaxum, Tabletki powlekane, 50 mg, 7, tabl., kod GTIN: 08054083013718, Venclyxto, Venetoclaxum, Tabletki powlekane, 100 mg, 112, tabl., kod GTIN: 08054083013916, Venclyxto, Venetoclaxum, Tabletki powlekane, 100 mg, 14, tabl., kod GTIN: 08054083013701, Venclyxto, Venetoclaxum, Tabletki powlekane, 100 mg, 7, tabl., kod GTIN: 08054083013695

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ:art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.164.2023.19.PRU, PLR.4500.165.2023.19.PRU, PLR.4500.166.2023.19.PRU, PLR.4500.167.2023.19.PRU, PLR.4500.168.2023.19.PRU

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie