Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia oceny immunohistochemicznej receptora Er, PgR i HER 2 oraz Ki67 z materiału z biopsji gruboigłowej guza piersi w przypadku potwierdzenia w badaniu histopatologicznym komórek raka piersi jako świadczenia gwarantowanego z zakresu programów zdrowotnych na etapie diagnostyki pogłębionej w programie profilaktyki raka piersi.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.748.20.2023.MN; 09.09.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji w zakresie wprowadzenia do świadczeń gwarantowanych

hr

Raport Agencji:

pdfWS.420.14.2023
(Dodano: 10.10.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 113/2023 do zlecenia 49/2023
(Dodano: 24.10.2023 r.)

go to zlecenie