Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dotyczącej wprowadzenia do świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego profilaktycznego świadczenia stomatologicznego dla dziecka w 3. roku życia

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.747.16.2023.TK; 31.03.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji dotyczącej wprowadzenia do świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego profilaktycznego świadczenia stomatologicznego dla dziecka w 3. roku życia

hr

Raport Agencji:

pdfWS.420.7.2023
(Dodano: 04.07.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 70/2023 do zlecenia 53/2023
(Dodano: 05.07.2023 r.)

hr

go to zlecenie