Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Solitombo, Solifenacini succinas Tamsulosini hydrochloridum, Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 6 mg 0,4 mg, 30 szt., GTIN: 05900411009164

Wskazanie:

we wskazaniu określonym stanem klinicznym, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.853.2023.4.ELA; 05.06.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 55/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 55/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 55/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 55/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 55/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 55/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 55/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 18.08.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 55/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.0.11.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Solitombo (solifenacyny bursztynian + tamsulosyny chlorowodorek) we wskazaniu: leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów w fazie napełnienia pęcherza i w fazie opróżniania pęcherza, związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego u mężczyzn, którzy niewystarczająco odpowiadają na leczenie w monoterapii.

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Katarzyna Kurek, Adamed Pharma S.A..

  pdf 01
  Plik PDF

  5.3.1 Ocena założeń i struktury modelu wnioskodawcy (s. 51). W uwadze powtórzono przedstawione w AWA uzasadnienie wnioskodawcy dotyczące pominięcia niektórych istotnych statystycznie różnic wykazanych w ramach przeprowadzonego porównania pośredniego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  5.3.1 Ocena założeń i struktury modelu wnioskodawcy (s. 51). W uwadze powtórzono przedstawione w AWA uzasadnienie wnioskodawcy dotyczące uwzględnienia refundacji solifenacyny we wnioskowanym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  6.3.1 Ocena modelu Wnioskodawcy (s. 58). W uwadze wyjaśniono, iż uwzględnienie w ramach analizy BIA oszacowania populacji wg danych epidemiologicznych mogłoby zawyżać jej wielkość.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  Rozpatrzona

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 92/2023 do zlecenia 55/2023
  (Dodano: 22.09.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 90/2023 do zlecenia 55/2023
  (Dodano: 25.09.2023 r.)

  go to zlecenie