Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rozlytrek, Entrectinibum, Kapsułki twarde, 100 mg, 30, kaps., GTIN: 07613326024891,Rozlytrek, Entrectinibum, Kapsułki twarde, 200 mg, 30, kaps., GTIN: 07613326024624,

Wskazanie:

Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.189.2023.9.KKL PLR.4500.190.2023.11.KKL; 16.05.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie analizy weryfikacyjnej, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny produktu leczniczego

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 56/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 56/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 56/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 56/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 56/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 56/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 56/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.07.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 56/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 56/2023 analiza OT.423.1.20.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego: Rozlytrek (entrektynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk Kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  pdf 01
  Plik PDF

  Rozdział 4.2.1.1 W uwadze odniesiono się do częstości występowania rearanżacji genów NTRK oraz ograniczonego dostępu pacjentów do diagnostyki genetycznej w Polsce. Wskazano także liczebność populacji pacjentów, która spełniałaby kryteria włączenia do wnioskowanego PL. Podkreślono również skuteczność leku Rozlytrek wykazaną w badaniach ALKA, STRTRK-1 i STARTRK-2.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Rozdz. 5.3.1 (str. 64)W uwadze przedstawiono wyniki dot. bezpieczeństwa stosowania leku Rozlytrek.Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. 

  Rozpatrzona

  Lek. med. Izabella Dębicka Specjalista chorób płuc, specjalista onkologii klinicznej DCOPiH Wrocław

  pdf 01
  Plik PDF

  W uwadze podkreślono, że entrektynib przenika barierę krew-mózg i charakteryzuje się skutecznością w przypadku zmian przerzutowych w ośrodkowym układzie nerwowym.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Rozpatrzona

  Aleksandra Wilk Dyrektor Sekcji Raka Płuca Fundacja TO SIĘ LECZY

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga do analizy klinicznej wnioskodawcy, stąd została pozostawiona bez rozpatrzenia. W uwadze podkreślono skuteczność entrektynibu, zwłaszcza w przypadku przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego.

  Pozostawiono bez rozpatrzenia

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 85/2023 do zlecenia 56/2023
  (Dodano: 02.08.2023 r.)

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja do zlecenia 56/2023
  (Dodano: 08.08.2023 r.)

  hr

   

  go to zlecenie