Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Strensiq, Asfotasum alfa, Roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml, 12 fiol. po 0,70 ml, kod GTIN: 05391527745136; Strensiq, Asfotasum alfa, Roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml, 12 fiol. po 0,45 ml, kod GTIN: 05391527745143; Strensiq, Asfotasum alfa, Roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml, 12 fiol. po 1 ml, kod GTIN: 05391527745129; Strensiq, Asfotasum alfa, Roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 12 fiol. po 0,8 ml, kod GTIN: 05391527745122

Wskazanie:

długotrwała enzymatyczna terapia zastępcza u pacjentów z hipofosfatazją dziecięcą w leczeniu objawów kostnych choroby

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2472.2022.17.ELA; PLR.4500.2473.2022.17.ELA; PLR.4500.2474.2022.19.ELA; PLR.4500.2475.2022.17.ELA; 12.06.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy weryfikacyjnej, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny produktu leczniczego

[13:24] Andrzej Wróbel

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 60/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 60/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 60/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 60/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 60/2023
pdfAneks do zlecenia 60/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 60/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 01.09.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 60/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  423.1.27.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktów leczniczych Strensiq (asfotasum alfa) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z objawami kostnymi w przebiegu hipofosfatazji dziecięcej (HPP) (ICD-10 E83.3)”.

  Lp
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS
  1

  Ewa Kamińska

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1 W uwadze wskazano, iż w ramach przeglądu systematycznego odnaleziono publikacje opisujące skuteczność praktyczną Strensiq, lecz nie spełniały kryteriów włączenia, w związku z czym nie zostały one uwzględnione w AKL wnioskodawcy. Uwaga rozpatrzona. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga 2 W uwadze przedstawiono komentarz na temat założenia przyjętego w modelu analizy ekonomicznej, dotyczącego wieku pacjentów kwalifikowanych jako „postać dziecięca HPP” – 5 lat. W programie lekowym postać dziecięca HPP jest rozpoznawana u pacjentów z diagnoza postawiona w wieku 6 miesięcy. Uwaga rozpatrzona. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga 3 W uwadze wskazano, iż uwzględniono w modelu analizy ekonomicznej kryteria przerwania leczenia zgodne z zapisami wnioskowanego programu lekowego. Uwaga rozpatrzona. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga 4 W uwadze wskazano, iż koszty przepisania i podania leków zostały uwzględnione w analizie jako jedna z kategorii kosztów różniących. Uwaga rozpatrzona. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga 5 W uwadze przedstawiono komentarz na temat braku danych epidemiologicznych dla HPP z polski. Uwaga rozpatrzona. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga 6 W uwadze wskazano, iż w ramach analizy ekonomicznej przedstawiono również oszacowania z perspektywy społecznej, uwzględniającej dodatkowo efekty zdrowotne dotyczące rodziców i opiekunów pacjenta. Zdaniem wnioskodawcy jest to najbardziej adekwatna perspektywa. Wyniki oszacowań przeprowadzonych w analizie ekonomicznej wnioskodawcy dla perspektywy społecznej, nie zmieniają wyników dotyczących opłacalności ocenianej technologii medycznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Rozpatrzona
  2

  Kamila Anna Dratkowicz

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1 W uwadze przedstawiono pozytywne stanowisko fundacji „Hypogenek” dla refundacji wnioskowanej technologii medycznej. Zwrócono uwagę na wysokie obciążenie pacjentów chorobą, które wynika z ilości oraz ciężkości objawów występujących w przebiegu choroby. Wskazano, iż choroba stanowi poważne obciążenie dla opiekunów pacjenta. Przedstawiono również problemy związane z aktualnie dostępnymi w Polsce sposobami leczenia pacjentów z populacji docelowej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Rozpatrzona

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 98/2023 do zlecenia 60/2023
  (Dodano: 27.09.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 99/2023 do zlecenia 60/2023
  (Dodano: 02.10.2023 r.)

   

  go to zlecenie