Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Forsteo, Teriparatidum, roztwór do wstrzykiwań 20 mcg/80 mcl

Wskazanie:

niedoczynność przytarczyc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1211.2023.4.KB; 13.06.2023

Zlecenie dotyczy:

Zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport OT.4211.10.2023
(Dodano: 25.09.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 115/2023 do zlecenia 61/2023
(Dodano: 11.10.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 116/2023 do zlecenia 061/2023
(Dodano: 31.01.2024 r.)

 

errata Forsteo:

pdferrata Forsteo
(Dodano: 31.01.2024 r.)

hr

go to zlecenie