Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Shingrix, szczepionka przeciw półpaścowi (rekombinowana, z adiuwantem), proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, -, 1, fiol. 50 mcg proszku fiol. 0,5 ml zawiesiny, GTIN: 05909991364885

Wskazanie:

Profilaktyka półpaśca oraz neuralgii półpaścowej u osób w wieku 65 lat i starszych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.927.2023.2.WMO; 02.07.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 64/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 64/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 64/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 64/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 64/2023
pdfAneks do zlecenia 64/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 64/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 64/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15.09.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 64/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.0.14.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją szczepionki Shingrix we wskazaniu profilaktyka półpaśca oraz neuralgii półpaścowej w grupie osób w wieku 65 lat i starszych

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Dr n. farm. Leszek Borkowski Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki Shingrix u osób z obniżoną odpornością. Ekspert przybliża problemy osób z obniżoną odpornością i podkreśla istotę szczepienia przeciwko półpaścowi w tej grupie osób.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix za odpłatnością 50%.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosi się do zasadności refundacji szczepionki Shingrix szczególnie u osób z przewlekłymi chorobami neurologicznymi.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Emilia Walczak Uniwersytecki Szpital Kliniczny Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności refundacji szczepionki Shingrix w populacji pacjentów 65+. Ekspert wskazuje na dużą potrzebę profilaktyki przeciwko półpaścowi w tej grupie pacjentów z uwagi na ciężki przebieg półpaśca i związany z nim wysoki odsetek powikłań.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Dr n. med. Dorota Kiprian Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna wskazująca na zasadność uwzględnienia w ocenie szczepionki Shingrix stanowiska ekspertów w dziedzinie onkologii opublikowanego w 2023 r. (Kucharz 2023), w którym zdefiniowano grupy pacjentów onkologicznych obciążonych dużym ryzykiem zakażeniem herpes zoster. Autorzy stanowiska wskazują, że rekombinowana szczepionka jest skuteczną i bezpieczną formą profilaktyki przed wystąpieniem półpaśca u chorych z deficytem odporności (w tym u chorych z nowotworami litymi). Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak Centrum Medyczne AD MED Sp. z o.o. we Wrocławiu

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do skuteczności szczepionki Shingrix w prewencji półpaśca, neuralgii popółpaścowej oraz innych powikłań występujących w przebiegu półpaśca u osób >50. roku życia oraz młodszych dorosłych (≥18 lat), u których występują czynniki ryzyka rozwoju tej choroby. Ekspert powołuje się na wyniki badań klinicznych, jak również na rekomendacje 5 polskich towarzystw naukowych. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Anna Kamińska-Kowalczyk NZOZ Poradnia NOVA Sierakowskiego w Łodzi

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix oraz jej skuteczności w zapobieganiu zakażeń półpaścem. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Tomasz Baszun Poradnia medycyny sportowej - Przychodnia Specjalistyczna w Siedlcach

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix. Ekspert wskazał, że objęcie refundacją szczepionki poprawi dostępność szczepień dla pacjentów oraz zapobiegnie wystąpieniu półpaśca i jego powikłaniom. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Dr n. med. Marcin Rybacki Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do problematyki zachorowania na półpasiec i jego powikłań. Ekspert podkreśla zasadność objęcia refundacją szczepionki Shingrix argumentując, iż zapobieganie półpaścowi może przyczynić się do zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej i zapobiegnie absencji w pracy opiekunów poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na długotrwałą opiekę i terapię.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Filip Krzyżanowski Centrum Medyczne AD MED Sp. z o.o. we Wrocławiu

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do istoty profilaktyki chorób. Ekspert wskazuje na wysoką skuteczność szczepionki Shingrix w zapobieganiu półpaśca i jego powikłań.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Alicja Jezienicka-Kiełb Centrum Medyczne AD MED Sp. z o.o. we Wrocławiu

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do problematyki zachorowania na półpasiec i jego powikłań u osób starszych, a także ważną rolę profilaktyki zakażeń. Ekspert wskazuje na istotę podnoszenia świadomości w zakresie szczepień u dorosłych z uwagi na niskie poziomy wyszczepialności pomimo refundacji szczepień (przeciwko grypie czy pneumokokom). Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Magdalena Knefel Polskie Amazonki Ruch Społeczny

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności szczepień pacjentów z obniżoną odpornością. Ekspert uzasadnia celowość wprowadzenia do refundacji szczepionki Shingrix u pacjentów w wieku 65 lat i starszych wskazując, iż jest to interwencja zgodna z zaleceniami i wytycznymi zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Mateusz Babicki Centrum Medyczne AD MED Sp. z o.o. we Wrocławiu

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do skuteczności szczepionki Shingrix wykazanej w badaniach klinicznych. Ekspert wskazuje na zasadność refundacji szczepionki powołując się na fakt, iż jest ona zalecana przez 5 polskich towarzystw u osób >50. roku życia oraz osób młodszych z czynnikami ryzyka rozwoju choroby. Zaznaczył również konieczność zmniejszenia barier w dostępności do szczepień i akceptacji społecznej. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Dr Jacek Pluciński NZOZ Poradnia NOVA Sierakowskiego w Łodzi

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności refundacji szczepionki Shingrix w populacji pacjentów starszych (najlepiej 50+), z uwagi na jej wysoką skuteczność, dobry profil bezpieczeństwa, jak również zalecenia polskich wytycznych dot. szczepień przeciwko półpaścowi.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Dr n. med. Ilona Małecka Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do problematyki zachorowania na półpasiec i jego powikłań. Ekspert podkreśla, iż z uwagi na dramatycznie niski poziom wyszczepialności u pacjentów dorosłych należy podnosić świadomość celowości szczepień oraz zwiększać dostępność szczepień dla pacjenta na drodze refundacji. Ekspert zaznaczyła, iż koszty szczepionek istotnie ograniczają możliwość zastosowania profilaktyki. Dodatkowo wskazano na wysoką skuteczność szczepionki w badaniach klinicznych, a także na wytyczne kliniczne zalecające stosowanie szczepionki Shingrix u pacjentów w wieku >50 lat i pacjentów młodszych (≥18 lat), u których występują czynniki ryzyka.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Łukasz Durajski Katedra Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do problematyki zachorowania na półpasiec i jego powikłań. Ekspert wskazuje na brak powszechnie dostępnych szczepień przeciwko ospie wietrznej u dzieci, i jednocześnie wskazując szacunki, że około 99,5% populacji po 50. roku życia przebyło ospę wietrzną, w skutek czego eksperci oceniają, że na rozwój półpaśca może być narażonych nawet kilkanaście milionów osób. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Aleksander Biesiada Ad Vitam Przychodnia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k.

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix u osób >50. r.ż. i ≥18 lat stosujących leczenie immunosupresyjne. . Ekspert argumentuje, iż refundacja szczepionki Shingrix jest zasadna w zakresie wskazań uwzględnionych w ramach zaleceń grupy ekspertów, których jest współautorem (Zalecenia grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego). Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Agnieszka Motyl Centrum Medicover w Łodzi

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do problematyki zachorowania na półpasiec i jego powikłań. Ekspert wskazuje na zasadność objęcia refundacją szczepionki Shingrix szczególnie u pacjentów starszych, dla których istnieje bariera finansowa niepozwalająca na zakup nowoczesnych szczepionek oraz pacjentów z obniżoną odpornością. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Daria Weremczuk Centrum Medicover w Krakowie

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix zgodnie z rejestracją tj. u pacjentów 50+ oraz u pacjentów młodszych z immunosupresją. Ekspert powołała się na wysoką skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki wykazane w badaniach klinicznych, a także na zalecenia aktualnych wytycznych klinicznych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Krystyna Wechmann Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do istoty szczepień przeciwko półpaścowi u pacjentów onkologicznych, u których często dochodzi do upośledzeniem odporności. Ekspert podkreśla, że w porównaniu do grupy osób zdrowych, pacjenci onkologiczni mają większe ryzyko zachorowania m.in. na półpaśca i wystąpienia jego powikłań. W uwadze podkreślono skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Shingrix wykazane w badaniach oraz zaapelowano o bezpłatny dostęp do szczepień dla pacjentów onkologicznych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Dr n. med. Grażyna Cholewińska Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix zarówno w populacji pacjentów starszych, jak i pacjentów 18+ z deficytami immunologicznymi. Konsultant Wojewódzki wskazuje na problematykę zachorowania na półpasiec i jego powikłań. Ekspert podkreśla skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki, które zostały wykazane na podstawie badań klinicznych. Podkreślono również istotę szczepień u osób z obniżoną odpornością. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  dr hab. n. med. Hanna Czajka Uniwersytet Rzeszowski

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix w grupie osób w wieku 65 lat i starszych. Ekspert przybliża problematykę zachorowania na półpasiec i jego powikłań. W uwadze wskazano również, iż należy rozważyć możliwość zwiększenia poziomu refundacji oraz objęcie refundacją także szczepień w grupie młodszych osób o upośledzonej odporności.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Grzegorz Perzyński Fundacja Transplantacja LIVERstrong

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix. Ekspert przybliża problematykę zachorowania na półpasiec osób zdrowych, jak również osób z obniżona odpornością. W uwadze wskazano, że zapewnienie dostępu do darmowych szczepień przeciwko półpaścowi przyczyni się do zapobiegania zachorowaniom, co leży zarówno w interesie pacjentów, jak i podmiotów z zakresu ochrony zdrowia.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Dagmara Samselska AMICUS Fundacja Łuszczycy i ŁZS

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności refundacji szczepionki Shingrix w populacji pacjentów 65+ i osób z obniżoną odpornością, w tym osób z chorobami skóry. Ekspert przybliża problematykę zachorowań na półpasiec i jego powikłań i wskazuje na konieczność pilnej refundacji. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Przemysław Kapała Poradnia leczenia bólu w Warszawie

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix. Ekspert w dziedzinie leczenia bólu przybliża problematykę leczenia neuralgii popółpaścowej, która może mieć wieloletni przebieg i wymaga leczenia z zastosowaniem leków, których koszt wg eksperta przekracza koszt szczepienia.. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski Zakład Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

  pdf 01
  Plik PDF

  W uwadze ogólnej odniesiono się do wysokiej skuteczności szczepionki Shingrix w horyzoncie 10-letnim. Ekspert wyraził opinię, iż szczepionka powinna być dostępna dla osób w wieku podeszłym 65+ oraz młodszych dorosłych z zaburzeniami odporności. Ponadto, ekspert w dziedzinie leczenia bólu przybliża problematykę leczenia neuralgii popółpaścowej, która może mieć wieloletni przebieg i wpływać na funkcjonowanie pacjenta. Profesor podkreślił wysokie koszty leczenia pacjentów z neuralgią półpaścową. Zdaniem Eksperta zmniejszenie liczby chorych na półpasiec i jego powikłania poprzez szczepienia spowoduje znaczne obniżenie kosztów leczenia.
  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Anna Hamielec-Machaczka Centrum Medicover w Krakowie

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do problematyki zachorowania na półpasiec w populacji osób starszych. W uwadze wskazano na wysoką skuteczność szczepionki oraz na korzyści w zapobieganiu zachorowania na półpasiec i jego powikłań (w tym bólowi neuropatycznemu) wynikające z objęcia refundacją szczepionki Shingrix. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Dr n. med. Agnieszka Spinek Przychodnia rehabilitacji leczniczej w Łodzi

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix. Ekspert wskazuje na problematykę zachorowania na półpasiec i jego powikłań. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Dr n. med. Maria Maślińska Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

  pdf 01
  Plik PDF

  Rozdz. 5.4
  W uwadze odniesiono się do komentarza analityków Agencji w zakresie braku długoterminowych danych skuteczności dla wnioskowanej technologii oraz ograniczone czasowo dane dot. zanikania skuteczności szczepionki Shingrix. Wskazano, iż brak danych długoterminowych powiązany jest z ograniczeniem dostępności do tego szczepienia w Polsce oraz dopuszczeniem do obrotu w 2018 r. (w związku z tym brak długofalowej analizy).
  W ramach uwag do przeglądu wytycznych wskazano na brak uwzględnienia rekomendacji Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Reumatologicznych EULAR, w których wskazano, iż szczepienie przeciwko półpaścowi można rozważyć u pacjentów wysokiego ryzyka cierpiących na autoimmunologiczne zapalne choroby reumatyczne. Zaznaczono, że wnioskowane wskazanie powinno uwzględniać szerszy zakres grup wiekowych, a proponowana 50% odpłatność jest zbyt wysokim kosztem dla populacji 65+.

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Katarzyna Kralkowska-Sowa Poradnia Medycyny Rodzinnej w Łodzi

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix. Ekspert wskazuje na problematykę zachorowania na półpasiec i jego powikłań. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Prof. dr hab. Irena Walecka-Herniczek Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności stosowania szczepienia przeciwko półpaścowi u osób po 50 roku życia oraz u osób >18 lat z obniżoną odpornością. Ekspert podkreśla problematykę zachorowania na półpasiec i jego powikłań. Wskazano również na wysoką skuteczność szczepionki w oparciu o wyniki badań ZOE-50 i ZOE 70. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Łukasz Rokicki Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix. Ekspert podkreśla szczególnie ważną rolę szczepień u pacjentów z obniżoną odpornością (w tym pacjentów hematoonkologicznych). Wskazano również na problematykę występowania powikłań półpaśca. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Prof. dr hab. Leszek Szenborn Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwagi ogólne odnoszące się m.in. do skuteczności szczepienie z wykorzystanie szczepionki RZV.
  Zaznaczono, iż dowody na trwałość ochrony poszczepiennej są ograniczone do 10 lat ze względu na czas od przeprowadzenia pierwszych badań. Wskazano również, iż dane wskazują na lepszą skuteczność po zastosowaniu szczepionki RZV niż szczepionki z żywym komponentem. Wyrażono też zdanie w zakresie braku dowodów na skuteczność szczepień w zapobieganiu wtórnych epizodów reaktywacji u pacjentów z nawracającym półpaścem.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  pdf 01
  Plik PDF

  W uwadze ekspert omyłkowo przedstawił uwag do AWA w rubryce dotyczącej analiz wnioskodawcy. W ogólnej uwadze do analizy klinicznej podkreślono zasadność stosowania profilaktyki półpaśca, podkreślając wzrost liczby zachorowań oraz zwiększone ryzyko zakażeń u osób stosujących różne terapie, w tym immunosupresje.
  W uwadze do analizy ekonomiczniej ekspert odniósł się do komentarza analityków Agencji, w którym wskazano na brak długoterminowych danych skuteczności dla wnioskowanej technologii oraz ograniczone czasowo dane dot. zanikania skuteczności szczepionki Shingrix. Ze względu m.in. na dostępność badania ZOE-LTFU, zdaniem eksperta aspekt ten nie powinien stanowić ograniczenia na temat długoterminowej skuteczności szczepionki Shingrix. Analitycy Agencji pozostają na stanowisku, iż ekstrapolacja wyników skuteczności na cały horyzont analizy ekonomicznej (horyzont dożywotni) wiąże się z niepewnością, szczególnie w odniesieniu do pacjentów zaszczepionych jedną dawką.
  W uwadze dotyczącej analizy wpływu na budżet odniesiono się do komentarza analityków Agencji dotyczącego niepewności oszacowania liczebności populacji. Wskazano, że poziom wyszczepialności na poziomie 4% podany przez jednego z ekspertów Agencji jest zasadny. Podkreślono również kosztową efektywność ocenianej interwencji.
  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Prof. dr hab. n. med. Arleta Kowala-Piaskowska Centrum Medyczne LUX MED w Poznaniu

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do faktu, iż szczepionka Shingrix jest rekombinowaną szczepionką, w związku z czym można ją bezpiecznie stosować u pacjentów z obniżoną odpornością (w tym zakażonych wirusem HIV). Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Krzysztof Kępiński Przedstawiciel wnioskodawcy GSK

  pdf 01
  Plik PDF

  Rozdz. 5.3.1 – str. 76, Rozdz. 5.4 – str. 79, Rozdz.11 – str. 96
  Uwaga dotyczy komentarza analityków Agencji w zakresie braku długoterminowych danych skuteczności dla wnioskowanej technologii oraz ograniczone czasowo dane dot. zanikania skuteczności szczepionki Shingrix. W uwadze wskazano m.in., iż dane obejmujące 9,6 letni okres obserwacji mogą stanowić dane długookresowe, zwłaszcza, iż interwencja kierowana jest do osób w wieku 65+ lat. Doprecyzowano również, iż założenia dotyczące zanikania skuteczności oparto na danych dla LVZ i przyjęto je wyłącznie w przypadku osób, które zastosowały tylko jedną dawkę szczepionki. Analitycy Agencji pozostają przy stanowisku, iż brak jest badań długoterminowych pozwalających na ocenę zanikania efektu szczepienia w kontekście dożywotniego horyzontu analizy ekonomicznej, szczególnie w odniesieniu do pacjentów zaszczepionych jedną dawką.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdz. 5.3.2 – str. 77
  Uwaga dotyczy komentarza analityków Agencji, iż wiele założeń oparto na danych pochodzących z Niemiec z okresu przed wprowadzeniem szczepień na półpasiec (sprzed roku 2013). W uwadze wyjaśniono, iż w Polsce nie monitoruje się częstości występowania półpaśca oraz wskazano, że celowo wykorzystano dane niemieckie pochodzące z okresu sprzed wprowadzenia szczepień przeciwko półpaścowi. Celem komentarza analityków było wskazanie niepewności związanej z wykorzystaniem historycznych danych zagranicznych. Analitycy Agencji nie kwestionują braku aktualnych danych dotyczących populacji polskiej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdz. 6.3.1 – str. 83, Rozdz. 6.4 – str. 85, Rozdz. 11 – str. 96 Uwaga dotyczy komentarza analityków Agencji dotyczącego niepewności związanej z oszacowaniami liczebności populacji, która zależy od przyjętego poziomu wszczepialności. W uwadze m.in. rozszerzono uzasadnienie dla przyjęcia w AWB poziomu wyszczepialności przeciwko półpaścowi na podstawie poziomu wyszczepialności przeciwko pneumokokom w Polsce. Ze względu na brak danych, które potwierdzałyby przyjęte założenie oraz zróżnicowanie opinii eksperckich w zakresie spodziewanego poziomu wyszczepialności, analitycy pozostają na stanowisku, iż powyższy parametr obarczony jest niepewnością. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 3.4.1 – str. 15
  W uwadze poinformowano o publikacji nowego stanowiska polskich ekspertów dotyczącego zapobiegania zakażeniom wirusem herpes zoster u chorych na nowotwory lite (Kucharz 2023) Autorzy stanowiska wskazują, że rekombinowana szczepionka jest skuteczną i bezpieczną formą profilaktyki przed wystąpieniem półpaśca u chorych z deficytem odporności (w tym u chorych z nowotworami litymi).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności stosowania szczepionki przeciwko półpaścowi u pacjentów chorych na POChP. Ekspert powołuje się na wytyczne GOLD 2023, w których u ww. pacjentów oprócz szczepień przeciwko grypie czy pneumokokom zaleca się również szczepienia przeciwko półpaścowi, z uwagi na wyższe ryzyko zachorowania na półpasiec i wystąpienia jego powikłań w tej grupie pacjentów. Ponadto przedstawiono skutki neuralgii popółpaścowej u chorych na POCHP, która może pogłębiać lub prowadzić do niewydolności oddechowej. .
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Bożena Jaskuła-Michalska Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności refundacji szczepionki Shingrix w populacji pacjentów 65+. Ekspert wskazuje, że w ww. grupie osób przebieg półpaśca jest cięższy i wiąże się z występowaniem powikłań. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Magdalena Mrożek-Gąsiorowska Przedstawiciel firmy Pracownia HTA

  pdf 01
  Plik PDF

  Rozdz. 5.3.1 – str. 76, Rozdz. 5.4 – str. 79, Rozdz.11 – str. 96
  Uwaga odnosi się do komentarza analityków Agencji zamieszczonego w AE i dotyczącego braku długoterminowych danych skuteczności dla wnioskowanej technologii oraz ograniczone czasowo dane dot. zanikania skuteczności szczepionki Shingrix. W uwadze wskazano m.in., iż 9,6 letni okres obserwacji stanowi wyjątkowo długi okres, porównując najczęściej dostępne dane kliniczne dla innych technologii medycznych, w tym również technologii profilaktycznych podobnych do szczepionki Shingrix. Przywołano m.in. dane dotyczące szczepionki przeciwko pneumokokom (okres obs. do 4 lat) i grypie (1 rok). Doprecyzowano również, iż założenia dotyczące zanikania skuteczności oparte na danych dla LVZ przyjęto wyłącznie w przypadku osób, które przyjęły tylko jedną dawkę szczepionki. Analitycy Agencji pozostają przy stanowisku, iż brak jest badań długoterminowych pozwalających na ocenę zanikania efektu szczepienia w kontekście dożywotniego horyzontu analizy ekonomicznej, szczególnie w odniesieniu do pacjentów zaszczepionych jedną dawką.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdz. 6.3.1 – str. 83, Rozdz. 6.4 – str. 85, Rozdz. 11 – str. 96
  Uwaga dotyczy komentarza analityków Agencji w zakresie niepewności oszacowań liczebności populacji, która zależy od przyjętego poziomu wszczepialności. W uwadze m.in. rozszerzono uzasadnienie dla przyjęcia w AWB poziomu wyszczepialności przeciwko półpaścowi na podstawie poziomu wyszczepialności przeciwko pneumokokom w Polsce. Ze względu na odmienne poziomy wyszczepialności w wielu krajach oraz podane w opiniach ekspertów, analitycy pozostają na stanowisku, iż powyższy parametr obarczony jest niepewnością.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Lek. Marta Lewandowska Poradnia MelissaMed w Łodzi

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix u pacjentów 65+. Ekspert wskazuje, że główną barierą stosowania szczepionki, jest jej wysoka cena, z tego względu objęcie refundacją poprawi dostępność szczepienia i tym samym przyczyni się do ograniczenia zachorowania na półpasiec i wystąpienia jego powikłań.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Prof. dr hab. N. med. Tomasz Grodzicki Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności refundacji szczepionki Shingrix w populacji osób starszych, w której występuje większe ryzyko powikłań. Ekspert wskazuje, iż w obliczu ostatniej epidemii COVID-19 oraz infekcji wywołanych Legionellą u osób starszych, ograniczenie jakichkolwiek infekcji przynosi ogromne korzyści zarówno z perspektywy pacjenta, jak i z perspektywy ekonomicznej państwa.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Katarzyna Lisowska Stowarzyszenie Hematoonkologiczni

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do problematyki zachorowania i leczenia półpaśca i jego powikłań w populacji pacjentów o obniżonej odporności, w tym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku kostnego lub komórek macierzystych. Ekspert wskazuje na zasadność objęcia refundacją szczepionki przeciwko półpaścowi szczególnie w ww. grupie pacjentów.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Marzena Domańska-Sadynicka Fundacja Eksperci dla Zdrowia

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do problematyki zachorowania i leczenia półpaśca i jego powikłań. Ekspert wskazuje na zasadność objęcia refundacją szczepionki Shingrix w jak najszerszej populacji pacjentów, wskazując na jej wysoką skuteczność w zapobieganiu półpaścowi i neuralgii półpaścowej. Zdaniem Eksperta koszty profilaktyki w postaci szczepienia są niższe niż koszty leczenia półpaśca i jego powikłań.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Anna Kupiecka Fundacja OnkoCafe-Razem Lepiej

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do istoty szczepień przeciwko półpaścowi u pacjentów onkologicznych, a w szczególności u pacjentów z nowotworami złośliwymi lub nowotworami krwi. Zdaniem eksperta należy poszerzać dostępność szczepień w szczególności u pacjentów z grup ryzyka. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do istoty profilaktyki przeciwpółpaścowej z punktu widzenia współczesnej dermatologii. Ekspert przybliża problematykę zachorowania i leczenia półpaśca i jego powikłań. W uwadze wskazano na zasadność objęcia refundacją szczepionki, co wpłynie na zmniejszenie ryzyka zachorowania na półpasiec.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Dr Anna Kotlarska Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna odnosząca się do zasadności objęcia refundacją szczepionki Shingrix w populacji pacjentów 65+ i młodszych z silnymi bólami po półpaścu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Dr hab. n. med. Ernest Kuchar Warszawski Uniwersytet Medyczny

  ---

  Pozostawiono bez rozpatrzenia, z uwagi na fakt, iż uwaga odnosi się do komentarza wnioskodawcy zawartego w analizie klinicznej, w zakresie braku badań klinicznych oceniających skuteczność szczepionki Shingrix w horyzoncie czasowym dłuższym niż 10 lat. Ekspert błędnie wskazał, iż jest to komentarz analityków Agencji.

  Pozostawiono bez rozpatrzenia

  Dr n. med. Ewa Duszczyk Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

  ---

  Pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na fakt, iż uwaga odnosi się do analizy klinicznej oraz analizy ekonomicznej wnioskodawcy.

  Pozostawiono bez rozpatrzenia

  Dr Teresa Rzeszkowicz-Wasilewska Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

  ---

  Pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu braku uzupełninia deklaracji konfliktu interesów.

  Pozostawiono bez rozpatrzenia

  Dr Marek Wasilewski Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

  ---

  Pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu braku uzupełninia deklaracji konfliktu interesów.

  Pozostawiono bez rozpatrzenia

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 109/2023 do zlecenia 64/2023
  (Dodano: 06.10.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 106/2023 do zlecenia 64/2023
  (Dodano: 17.10.2023 r.)

  go to zlecenie