Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Phesgo, trastuzumabum pertuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg 1200 mg, 1, fiol. 15 ml, GTIN: 07613326036023; Phesgo, pertuzumabum trastuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg 600 mg, 1, fiol. 10 ml, GTIN: 07613326036191

Wskazanie:

Leczenie chorych na raka piersi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.550.2023.APY PLR.4500.551.2023.APY; 06.07.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 68/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 68/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 68/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 68/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 68/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 31.08.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 68/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 68/2023, analiza nr OT.423.1.32.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Phesgo (pertuzumab + trastuzumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  Elżbieta Kozik Polskie Amazonki Ruch Społeczny

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwagi ogólne przedstawiające argumenty za objęciem refundacją leku Phesgo. Brak uwag do treści AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Elżbieta Grabiec-Raczak Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum

  pdf 01
  Plik PDF

  Joanna Konarzewska-Król Fundacja Onkologiczna Nadzieja

  pdf 01
  Plik PDF

  Agata Przywara Halina Krężelewska Dolnośląskie Stowarzyszenie Pielęgniarstwa Onkologicznego

  pdf 01
  Plik PDF

  lek. Marcin Zygała

  pdf 01
  Plik PDF

  Krystyna Wechmann

  pdf 01
  Plik PDF

  prof. n. med. Tadeusz Pieńkowski

  pdf 01
  Plik PDF

  dr hab. n. med. Wojciech Rogowski

  pdf 01
  Plik PDF

  dr n. med. Mariusz Wesecki

  pdf 01
  Plik PDF

  Anna Kupiecka Fundacja OnkoCafe – Razem lepiej

  pdf 01
  Plik PDF

  Krzysztof Adamcewicz Roche Polska sp. z o.o.

  pdf 01
  Plik PDF

  W uwaga 1

  Wnioskodawca podaje aktualny adres. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  W uwaga 2

  Wnioskodawca odnosi się do opinii Grzegorza Bartolika i możliwości pojawienia się leków generycznych dla leku Perjeta (pertuzumab). Wnioskodawca zwraca ponadto uwagę, że leki generyczne zostają objęte refundacją z kilkuletnim opóźnieniem względem wygaśnięcia wyłączności rynkowej. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  W uwaga 3

  Wnioskodawca informuje o aktualnej ochronie patentowej dla leku Perjeta. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  W uwaga 4.

  Uwaga dotyczy braku danych dla istotnych klinicznie punktów końcowych w badaniach RCT.

  Ocena miar związanych z wpływem zastosowanego leczenia na życie chorych, takich jak przeżycie bez zdarzeń związanych z chorobą lub przeżycie bez wznowy, ma istotne znaczenie w ocenie leków onkologicznych stosowanych w okresie neoadjuwantowym. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  W uwaga 5-7

  Uwagi wnioskodawcy stanowią odniesienie się do zastrzeżeń analityków Agencji dotyczących analizy wpływu na budżet. Wnioskodawca wskazuje na trudności w szacunkach populacji docelowej. Analitycy podtrzymują uwagę, że przy podejmowaniu próby prognozowania populacji w szczególności w niejednoznacznych sytuacjach do jakiej należy problem decyzyjny analiz dla produktu Phesgo należy dołożyć większych starań w pozyskanie wiarygodnych informacji oraz ich weryfikację z gremium eksperckim. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na dane przedstawione w rozdziale 3.3, obrazujące realną sytuację.

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie z AWA

  W uwaga 8

  Wnioskodawca podaje aktualną informację o refundacji w innych krajach UE/EFTA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 97/2023 do zlecenia 68/2023
  (Dodano: 27.09.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 98/2023 do zlecenia 68/2023
  (Dodano: 03.10.2023 r.)

  go to zlecenie