Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nilemdo, bempedoic acid, tabletki powlekane 180 mg

Wskazanie:

miażdżyca

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1297.2023.1.AB; 07.07.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 103/2023 do zlecenia 070/2023
(Dodano: 04.10.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 104/2023 do zlecenia 70/2023
(Dodano: 01.12.2023 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 01.12.2023 r.)

go to zlecenie