Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tecvayli, Teclistamabum, Roztwór do wstrzykiwań, 90 mg/ml, 1, fiolka 1,7 ml, kod GTIN: 05413868121582,Tecvayli, Teclistamabum, Roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1, fiolka 3 ml, kod GTIN: 05413868121575

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.534.2023.16.PRU PLR.4500.535.2023.16.PRU; 25.07.2023

Zlecenie dotyczy:

analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości oraz rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie