Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Valcyte, Valganciclovirum, proszek do sporządzania roztworu doustnego 50 mg/ml

Wskazanie:

zakażenie wirusem cytomegalii

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3g ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1571.2023.2.KSz; 26.07.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.13.2023
(Dodano: 04.12.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 121/2023 do zlecenia 102/2023./2022 do zlecenia 102/2022
(Dodano: 14.12.2023 r.)

go to zlecenie