Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcort, deflazacort, tabletki 6 mg

Wskazanie:

miastenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1996.2023.1.AD; 29.08.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.14.2023
(Dodano: 04.12.2023 r.)

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 127/2023 do zlecenia 108/2023
(Dodano: 17.11.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 128/2023 do zlecenia 108/2023
(Dodano: 27.11.2023 r.)

go to zlecenie