Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Phlexy-Vits Sachets, proszek doustny oraz Phlexy- Vits, tabletki

Wskazanie:

glikogenoza Ib, argininobursztynuria oraz deficyt transportera glukozy GLUT- 1

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3g ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.934.2023.1.KSz; 06.09.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.15.2023
(Dodano: 04.12.2023 r.)

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 122/2023 do zlecenia 109/2023
(Dodano: 27.11.2023 r.)

go to zlecenie