Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tezspire, tezepelumab, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 210 mg, 1,amp.-strzyk. 1,91 ml, GTIN: 05000456076166

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.792.2023.16.RBO; 11.09.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 111/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 111/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 111/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 111/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 111/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 111/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 111/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 22.11.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 111/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 135/2023 do zlecenia 111/2023
  (Dodano: 29.11.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 136/2023 do zlecenia 111/2023
  (Dodano: 13.12.2023 r.)

  go to zlecenie