Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vercyte, Pipobroman, tabletki 25 mg

Wskazanie:

czerwienica prawdziwa

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2142.2023.1.KB; 12.09.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.16.2023
(Dodano: 04.12.2023 r.)

pdfSRP 132/2023 do zlecenia 112/2023
(Dodano: 24.11.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 133/2023 do zlecenia 112/2023
(Dodano: 13.12.2023 r.)

go to zlecenie