Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Invokana, Canagliflozinum, tabletki powlekane, 100 mg, 30 tabl., GTIN: 05909991096106

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1606.2023.5.EBI; 13.09.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 113/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 113/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 113/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 113/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 113/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 113/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 113/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23.11.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 113/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DPB
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 136/2023 do zlecenia 113/2023
  (Dodano: 29.11.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 137/2023 do zlecenia 113/2023
  (Dodano: 13.12.2023 r.)

  go to zlecenie