Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Monogen, proszek, 400 g

Wskazanie:

deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt MTP, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.995.2023.1.KB; 19.09.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.18.2023
(Dodano: 04.12.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 128/2023 do zlecenia 115/2023
(Dodano: 17.11.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 129/2023 do zlecenia 115/2023
(Dodano: 31.01.2024 r.)

hr

 

errata Monogen:

pdferrata Monogen
(Dodano: 31.01.2024 r.)

hr

 

go to zlecenie