Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jardiance, Empagliflozinum, tabl. powl., 10 mg, 28 szt., GTIN: 05909991138509

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1587.2023.2.ELA; 12.09.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 116/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 116/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 116/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 116/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 116/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 116/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 116/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17.11.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 116/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 131/2023 do zlecenia 116/2023
  (Dodano: 24.11.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 132/2023 do zlecenia 116/2023
  (Dodano: 27.11.2023 r.)

  go to zlecenie