Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Thiola, Tiopronina, tabletki 250 mg

Wskazanie:

cystynuria, nawrotowa kamica nerkowa i moczowodowa, kamica nerkowa obustronna uwarunkowana genetycznie

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2213.2023.1.KB; 21.09.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.19.2023
(Dodano: 04.12.2023 r.)

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 129/2023 do zlecenia 117/2023
(Dodano: 17.11.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 130/2023 do zlecenia 117/2023
(Dodano: 27.11.2023 r.)

go to zlecenie