Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imukin, Interferon gamma-1b

Wskazanie:

pierwotny niedobór odporności – niedobór receptora dla interferonu gamma;

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2104.2023.6.KB; 25.09.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

Raport Agencji:

pdfOT.4211.20.2023
(Dodano: 19.12.2023 r.)

 

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 141/2023 do zlecenia 118/2023
(Dodano: 06.12.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 142/2023 do zlecenia 118/2023
(Dodano: 15.01.2024 r.)

go to zlecenie