Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Berinert 2000, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Wskazanie:

zapobieganie napadom nawracającego wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (HAE) u pacjentek z niedoborem inhibitora C1 – esterazy karmiących piersią

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2023.2023.1.AB; 28.09.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 123/2023 do zlecenia 119/2023
(Dodano: 14.11.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 124/2023 do zlecenia 119/2023
(Dodano: 27.11.2023 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 01.12.2023 r.)

go to zlecenie