w

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Liquigen, płyn, butelka 250 ml

Wskazanie:

deficyt dehydrogenazy pirogronianowej, padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT-1, deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.555.2023.1.KSz; 13.09.2023

Zlecenie dotyczy:

 

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 122/2023 do zlecenia 120/2023
(Dodano: 14.11.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 123/2023 do zlecenia 120/2023
(Dodano: 31.01.2024 r.)

hr

errata Liquigen:

pdferrata Liquigen
(Dodano: 31.01.2024 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 01.12.2023 r.)

hr

 

go to zlecenie