Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Afrezza, insulin human, proszek do inhalacji

Wskazanie:

cukrzyca insulinozależna u pacjentów z lipodystrofią

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2288.2023.1.AB; 04.10.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfPlik raportu
(Dodano: 01.12.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 137/2023 do zlecenia 124/2023
(Dodano: 29.11.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 138/2023 do zlecenia 124/2023
(Dodano: 15.01.2024 r.)

go to zlecenie