Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Deltyba, Delamanidum, tabletki powlekane 50 mg,

Wskazanie:

gruźlica płuc wielolekooporna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2308.2023.1.KB; 09.10.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.24.2023
(Dodano: 05.12.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 133/2023 do zlecenia 125/2023
(Dodano: 24.11.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 134/2023 do zlecenia 125/2023
(Dodano: 16.01.2024 r.)

go to zlecenie