Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Modigraf, Tacrolimusum, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Wskazanie:

profilaktyka odrzucania przeszczepu serca w populacji pacjentów pediatrycznych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2415.2023.1.KB; 20.10.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

Stanowisko Rady Przejrzystości:

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 28.12.2023 r.)

pdfSRP 143/2023 do zlecenia 128/2023
(Dodano: 06.12.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 143/2023 do zlecenia 128/2023
(Dodano: 15.01.2024 r.)

go to zlecenie