Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Efluelda, Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka (0,7ml), 1, amp.-strzyk. 0,7 ml igła, GTIN: 05909991435875

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1914.2023.2.RBO; 20.10.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 129/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 129/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 129/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 129/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 129/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15.12.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 129/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 147/2023 do zlecenia 129/2023
  (Dodano: 20.12.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 148/2023 do zlecenia 129/2023
  (Dodano: 15.01.2024 r.)

  go to zlecenie