Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania świadczenia „Monitorowanie czynności serca i terapia groźnych komorowych zaburzeń rytmu serca z zastosowaniem kamizelki defibrylującej” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.741.18.2023.WN; 29.05.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej

hr

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 15.02.2024 r.)

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 8/2024 do zlecenia 134/2023
(Dodano: 02.02.2024 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja Rekomendacja 10/2024 do zlecenia 134/2023
(Dodano: 06.02.2024 r.)

go to zlecenie