Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bedica, cannabis flos Bedica, susz, 14% THC, 1%>CBD, opakowanie à 5g; Bediol, cannabis flos Bediol, susz, 6,3% THC, 8% CBD, opakowanie à 5g; Bedrolite, cannabis flos Bedrolite, susz, 1%>THC, 9% CBD, opakowanie à 5g; Bedrocan, cannabis flos Bedrocan, susz, 22% THC, 1%>CBD, opakowanie à 5g;

Wskazanie:

padaczka lekooporna u pacjentów kontynuujących leczenie konopiami medycznym; przewlekły ból, w tym: ból w chorobie nowotworowej, ból neuropatyczny, ból fantomowy u pacjentów kontynuujących leczenie konopiami medycznym.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2290.2023.AD; 11.10.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 145/2023 do zlecenia 131/2023
(Dodano: 20.12.2023 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 28.12.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 146/2023 do zlecenia 131/2023
(Dodano: 15.01.2024 r.)

go to zlecenie