Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, Pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, GTIN: 05901549325126

Wskazanie:

leczenie chorych na raka szyjki macicy (ICD-10: C53)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1231.2023.24.MKO; 18.11.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 140/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 140/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 140/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 140/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 140/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 140/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 140/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 02.02.2024r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 140/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 11/2024 do zlecenia 140/2023
  (Dodano: 07.02.2024 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 12/2024 do zlecenia 140/2023
  (Dodano: 13.02.2024 r.)

   

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  423.1.44.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Keytruda (pembrolizumabum) w ramach nowego programu lekowego: „Leczenie chorych na raka szyjki macicy (ICD-10: C53)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Alicja Wójcik

  pdf 01
  Plik PDF

  W uwadze zwrócono uwagę na ograniczenia przeprowadzonych w ramach obliczeń własnych oszacowań BIA. Oszacowania uwzględniły informacje przedstawione przez eksperta klinicznego, dotyczące potencjalnej populacji docelowej przedmiotowego wniosku.

  W AWA przedstawiono wyniki oszacowań przeprowadzonych na podstawie założeń wnioskodawcy i zdaniem Agencji są one prawidłowe. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, na brak wysokiej jakości danych epidemiologicznych dotyczących przedmiotowej jednostki chorobowej, w związku z czym istnieje duża niepewność uzyskiwanych wyników. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzono

  Włodzimierz Mieczysław Sawicki

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1 W uwadze wskazano, iż w ramach prac nad analizą Agencja nie skorzystała z opinii ekspertów klinicznych z dziedziny ginekologii onkologicznej.

  Komentarz Agencji: w ramach praz nad przedmiotową AWA zwrócono się o opinie do 5 ekspertów klinicznych, w tym 3 specjalistów od ginekologii onkologicznej, jednak do dnia zakończenia prac nad raportem nie otrzymano od nich odpowiedzi.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwagi 2-5 W uwagach przedstawiono szereg argumentów, wskazujących na ograniczenia, przedstawionych w AWA obliczeń własnych BIA, w których uwzględniono dane przekazane przez eksperta klinicznego. Na końcu autor uwag przedstawił własne stanowisko i argumenty za refundacją ocenianej technologii medycznej.

  Komentarz Agencji: W AWA przedstawiono wyniki oszacowań przeprowadzonych na podstawie założeń wnioskodawcy i zdaniem Agencji są one prawidłowe. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, na brak wysokiej jakości danych epidemiologicznych dotyczących przedmiotowej jednostki chorobowej, w związku z czym istnieje duża niepewność uzyskiwanych wyników.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Rozpatrzono
  Pozostałe uwagi pozostawiono bez rozpoznania ze względów formalnych – tj. niewpłynięcie do Agencji w wymaganym terminie poprawnie wypełnionych dokumentów, podpisanych własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   

  go to zlecenie