Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mycobutin, Rifabutin, kapsułka 150 mg

Wskazanie:

gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, mykobakterioza dróg rodnych oraz mykobakterioza atypowa uogólniona

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2784.2023.1.KSz; 30.11.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 22.01.2024 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 7/2024 do zlecenia 141/2023 do zlecenia 141/2022
(Dodano: 23.01.2024 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 8/2024 do zlecenia 141/2023
(Dodano: 30.01.2024 r.)

hr

go to zlecenie